Pomoc při práci s databází - [knihy] , [konference] , [organizace]

Práci s daty, která jsou uložena na externím serveru opto.cz vám umožňuje prostředí Maccess. Server opto.cz poskytuje externím návštěvníkům jen častečné využití schopností prostředí Maccess. Čtenáři, kteří se chtějí podrobně seznámit s celým systémem odkazujeme na domácí stránky Maccess.

Upřesnění požadavku na výběr dat

Po kliknutí na linku, který umožňuje přístup do určité části databáze se zobrazí stránka kde, je možno upřesnit požadavky na výstupní zobrazení. Například po kliknutí na [knihy] dostanete:

Upřesnění dotazu je umožněno

Divoký znak * nahrazuje libovolnou posloupnost alfanumerických znaků a znak ? nahrazuje jeden jediný znak.

Necháme-li nabídku na upřesnění uvedenou na předchozím obrázku beze změny, pak po kliknutí na "Proveď dotaz" dostaneme novou stránku, kde uvidíme zobrazeny údaje o všech knihách databáze, které byly vydány v rozmezí let 1900 až 2050, a které mají v databází ve sloupci "klasifikace knihy" uveden jako první znak písmeno "o" (počáteční písmeno slova optika). Druhý znak "klasifikace knihy" byl vymezen pro typ publikace. Písmeno "s" bylo zvoleno pro skripta. Třetí znak určuje jazyk, kterým je kniha psaná. Kombinace těchto znaků pak dávají následující významy:

Jestliže zápis klasifikace knihy os* budeme kombinovat se zápisem části jména autora *nge*, dostaneme přehled o všech skriptech, které v daném období napsal profesor Engelbert Keprt. (Jiný autor skript, který by ve jméně či příjmení měl po sobě jdoucí písmena nge zatím v databázi opto.cz není. Upozorňujeme, že srovnávání nerozlišuje velká a malá písmena.

Úpravy výstupu