Česká společnost pro vědeckou kinematografii

OLYMPUS C&S, s.r.o. Praha
APLIKOVANÁ OPTIKA

A

MIKROSKOPIE 2008

4.9.2008

budova Akademie věd ČR

Národní tř.3, Praha 1Česká společnost pro vědeckou kinematografii

Mendelova zemědělská a lesnická universita v Brně

Audiovizuální centrum

Zemědělská 1, 613 00 Brno

Tel: 545135021

WWW: www.cspvk.cz

IČO: 00444804

Bankovní spojení: ČS a.s. Brno č.ú.: 1345452349 /0800


Česká společnost pro vědeckou kinematografii

OLYMPUS C&S, s.r.o. Prahapořádají seminář na téma


APLIKOVANÁ OPTIKA A MIKROSKOPIE 2008


4.9.2008

budova Akademie věd ČR

sál č. 206

Národní tř.3, Praha 1Seminář bude probíhat v sálu č.206 a bude věnován problematice současné aplikované optiky, laserům a jejich aplikacím, moderním diagnostickým a vyšetřovacím metodám v medicíně, zobrazení v mikroskopii, klasickým a moderním mikroskopickým technikám, metodám obrazové analýzy a digitální fotografii v různých oblastech biomedicíny, přírodních věd, chemie, kriminalistiky a průmyslu.


Z přednášek a příspěvků přednesených na semináři bude vydán sborník.


Organizační výbor: Prof. RNDr. A.Mikš, CSc., FSv ČVUT Praha

Doc. Ing. J.Novák, PhD., FSv ČVUT Praha

Ing. P.Novák, PhD., FSv ČVUT Praha

Ing. I.Lukeš, CSc., OLYMPUS C&S, s.r.o. Praha


Účastnický poplatek


 vložné + sborník ............................................... 100 Kč

 inzerce ve sborníku 1 strana ........................... 1 000 Kč

 firemní prezentace ………………………......... 5 000 Kč

Časový program semináře

Čtvrtek 4.9.20088.00 - 9.00 – Prezentace účastníků

9.00 – Zahájení semináře

9.10 – 10.30 Přednášky

10.30 – 11.00 Občerstvení

11.00 – 12.30 Přednášky

12.30 – 13.00 Přestávka na oběd

13.00 – 14.30 Přednášky

14.30 – 15.00 Občerstvení

15.00 – 17.00 Přednášky
Přihláška na seminář


APLIKOVANÁ OPTIKA A MIKROSKOPIE 2008


4.9.2008

budova Akademie věd ČR

Národní tř.3, Praha 1

Jméno, příjmení, titul _____________________________________________________


Název organizace, firmy ___________________________________________________


Adresa včetně PSČ _______________________________________________________


_______________________________________________________________________


_______________________________________________________________________


Telefon _____________________________ Fax ______________________________

E-mail ______________________________


Mám zájem přednést referát na téma __________________________________________


________________________________________________________________________K dispozici bude počítač a dataprojektor.


Firemní prezentace - reklama (inzerce ve sborníku) počet stran _____

- přednáška na téma: ________________________________________

________________________________________
Datum: Razítko a podpis:Vyplněnou přihlášku zašlete laskavě do 30. června 2008 na e-mailovou adresu:


info@cspvk.cz

nebo poštou na adresu:


Prof.A.Mikš Tel: 02 24354948

Katedra fyziky Fax: 02 3333 3226

FSv ČVUT E-mail: miks@fsv.cvut.cz

Thákurova 7

166 29 Praha 6 – Dejvice