Návrat zpět do knihovny opto.cz


František Běhounek, Antonín Bohun, Josef Klumpar: Radiologická fyzika

Desky knihy Titul knihy

I. Hmota a záření

II. Zdroje záření

III. Jednotky, měření a dávkování

IV. Využití účinků záření

V. Ochrana před zářením

VI. Dodatky

Seznam literatury Rejstřík jmenný Rejstřík věcný Obsah


chlup.net