strana zpět Obsah strana dopředu Odskok ke grafu Tab.VI.III. 5. a 6. Výpočet dávek u lineárních aplikátorů (filtr Pt) Odskok ke grafu Tab.VI.III. 7. Výpočet dávek u plošných aplikátorů Odskok ke grafu Tab.VI.III.8. Výpočet dávek při implantace jehel v objemu