< Návrat zpět do knihovny opto.cz


Jiří Baborovský: Všudypřítomné koloidy - Úvod do chenie a fysiky koloidního stavu (1944)

Přebal a desky knihy~~~ Titulní strana

Předmluva

I. Co rozumíme koloidním stavem

II. Fyzikální vlastnosti koloidních roztoků III. Příprava koloidních roztoků IV. Adsorpce V. Radikální stavové změny koloidních soustav (Koagulace sólů přísadou elektrolytů) VI. Vnitřní stavové změny koloidních soustav VII. Vlastnosti Lyofoních a lyfofilních sólů VIII. Gelatinování, botnání, gély IX. Jiné disperzní soustavy X. Obecný význam koloidů v praktickém životě Několik poznámek

Rejstřík jmenný~~~Rejstřík věcný


chlup.net