< Návrat zpět do knihovny opto.cz


Josef Fuka, Bedřich Havelka: Optika (fyzikální kompendium)

desky knihy uvodní strana

Obsah

Předmluva

Seznam nejdůležitějších zkratek

Úvod


A. Paprsková optika

I. POVAHA A ŠÍŘENÍ SVĚTLA


II. ZÁKONY PAPPRSKOVÉ OPTIKY
III. GEOMETRICKÉ ZÁKLADY OPTICKÉHO ZOBRAZOVÁNÍ
IV. FOTOMETRIE
V. OKO A VIDĚNÍ
VI. OPTICKÉ PŘÍSTROJE

B. Vlnová optika

VII. DISPERZE A ABSORPCE SVĚTLA


VIII. INTERFERENCE SVĚTLA
IX. OHYB SVĚTLA
X. POLARIZACE SVĚTLA
XI. ATMOSFERICKÁ OPTIKA

C. OPTICKÉ METODY VE VĚDĚ A VÝROBĚ

XII. ZÁKLADY OPTICKÉ METROLOGIE


XIII. ZÁKLADNÍ OPTICKÁ MĚŘENÍ


XIV. VYUŽITÍ OPTICKÝCH VLASTNOSTÍ SVĚTLA V METROLOGIIVÝSLEDKY ÚLOH

POUŽITÍ KOMPLEXNÍCH ČÍSEL K VYJADŘOVÁNÍ KMITAVÝCH POHYBŮ

Literatura

Rejstřík jmený

Rejstřík věcnýchlup.net