< Návrat zpět do knihovny opto.cz


Bedřich Havelka: Metodika výpočtů optických soustav

Desky knihy


Předmluva

1. Základní pojmy

2. Výpočet jednotlivých soustav 3. Jemné korekce optické soustavy 4. Tabulky a příklady

Seznam použité literatury

Obsah


chlup.net