< Návrat zpět do knihovny opto.cz


Zdeněk Horák: Praktická fysika (1947)

Přebal a desky knihy~~~ Titulní strana

Obsah~~~Předmluva

Seznam značek~~~Úvod

ČÁST PRVÁ - Teorie fysikálních měření

ČÁST DRUHÁ - Základní měření ČÁST TŘETÍ - Měřící přístroje a metody

ČÁST Čtvrtá - Tabulky

Fotografické snímky

Literatura~~~Rejstřík~~~Opravy


chlup.net