< Návrat zpět do knihovny opto.cz


Zdeněk Horák: Úvod do molekulové a atomové fysiky (1955)

Přebal a desky knihy~~~ Titulní strana

Obsah~~~Předmluva

Úvod

I. Klasická molekulová fysika

II. Elektrony a ionty III. Názorná kvantová fyzika IV. Vlnová mechanika V. Kvantová fyzika pevných látek VI. Fyzika atomového jádra Dodatek

Prameny

Rejstřík

stránky jsou zatím ve výstavbě


chlup.net