< Návrat zpět do knihovny opto.cz


Engelbert Keprt: Teorie optických přístrojů I. (Teorie a konstrukce dalekohledů a zaměřovačů)

Desky knihy


1. Úvod

2. Afokální (teleskopická) soustava

3. Dalekohled

4. Rozdílné funkce objektivu a okuláru dalekohledu

5. Rozdělení dalekohledů

6. Keplerův (hvězdářský) dalekohled

7. Galileův (holandský) dalekohled

8. Základní vlastnosti dalekohledů

9. Objektiv dalekohledů 10. Okuláry 11. Převracející soustavy 12. Binokulární dalekohledy 13. Monokulární dalekohledy 14. Binokulární dalekohledy 15. Praktické navrhování monokulárních a binokulárních dalekohledů 16. Příloha - přehled často používaných hranolů

Seznam použité literatury

Obsah


chlup.net