< Návrat zpět do knihovny opto.cz


Engelbert Keprt: Teorie optických přístrojů II. (Teorie a konstrukce mikroskopu)

Desky knihy


První část - Optická konstrukce mikroskopu a jeho částí

1. Úvod

2. Lupa

3. Mikroskop

4. Zvětšení mikroskopu

5. Změna zvětšení mikroskopu

6. Vlastnosti mikroskopu

7. Osvětlovací soustavy

8. Objektiv mikroskopu

9. Okulár mikroskopu

Druhá část - Vznik obrazu v mikroskopu, jeho ovlivňování a zvláštní metody pozorování, promítání a fotografování

11. Některé názory a teorie vzniku obrazuá v mikroskopu

12. Ovlivňování vzniku obrazuá v mikroskopu zásahem do primárního obhybového obrazu zdroje

13. Interferenční mikroskopie

14. Polarizační mikroskopie

15. Luminiscenční mikroskopie

16. Mikroskopie v ultrafialových paprscích

17. Stereoskopický mikroskop

18. Mikroprojekce a mikrofotografie

Příloha --- 19. Výpočet lupy tvořené plankonvexní čočkou

Seznam použité literatury

Obsah


chlup.net