< Návrat zpět do knihovny opto.cz


Engelbert Keprt: Teorie optických přístrojů IV. - Teorie a konstrukce optických dálkoměrů

Desky knihy - - - titulní strana


1) Úvod

2) Princip měření vzdáleností a rozdělení příslušných dálkoměrů

3) Přesnost měření vzdáleností

I. část --- Teorie a konstrukce dálkoměrů používaných ve vojenské praxi

II. část --- Optické dálkoměry využívaných v zeměměřičské praxi

III. část --- Dálkoměry používaných ve spojení s fotografickými přístroji

IV. část --- Elektrooptické dálkoměry

Příloha 1

Příloha 2

LITERATURA

Obsah

KONEC


chlup.net