< Návrat zpět do knihovny opto.czDr. B. Kučera: Geometrická optika

Desky knihy Titul Předmluva Obsah


Kapitola I. Úvahy základní


Kapitola II. Geometrická theorie optického zobrazení.
Kapitola III. Fysikální uskutečnění optického zobrazení. Gaussovo prvé přiblížení
Kapitola IV. Zobrazení úzkými svazky šikmými. Astigmatismus
Kapitola V. Umělé rozšíření hranic zobrazovacích. Theorie monochromatických aberací.
Kapitola VI. Theorie aberrací chromatických
Kapitola VII. Hranoly
Kapitola VIII. Ohraničení svazků paprskových. Apertura a zorné pole
Kapitola IX. Základní poznatky fotometrické. Fotometry
Kapitola X. Užití základů fotometrie na optické zobrazení
Kapitola XI. O optických strojích

Přehled literatury

Index jmen osobních

Index věcný

Opravy postřehnutých omylů tiskových


chlup.net