< Návrat zpět do knihovny opto.cz


Jozef Kvasnica: Termodynamika (1965)

Desky knihy~~~ Titulní­ strana~~~Obsah~~~Předmluva

~~~Označení základních veličin

Literatura~~~Úvod

I. Základní pojmy termodynamiky. První termodynamický princip

II. Druhý termodynamický princip pro vratné procesy

III. Druhý termodynamický princip pro nestatické procesy

IV.Některé aplikace podmínek termodynamické rovnováhy

V. Fázové přechody a kritické jevy

VI. Povrchové jevy

VII. Třetí termodynamický princip

VIII. Záření absolutně černého tělesa

IX. Základy termodynamiky nevratných procesů

Řěšené úlohy

Dodatek I. Jakobiho determinanty a matice

Dodatek II. Volná energie dielektrik a magnetik

Rejstřík

chlup.net