< Návrat zpět do knihovny opto.cz


Miroslav Miler: Fyzika a holografické difrakční struktury

Sborník prací k semináři pořádaném fyzikálním oddělením pražské pobočky JČMF v Praze v červnu 1988

desky knihy uvodní strana

Úvodem

HOLOGRAMOVÁ MŘÍŽKA JAKO ELEMENTÁRNÍ HOLOGRAM (M. Miler)


HOLGRAFICKÉ DIFRAKČNÍ MŘÍŽKY (M. Miler, M. Skalský, M. Třísková)
TEORIE DIFRAKČNÍ ÚČINNOSTI MĚLKÉ RELIEFNÍ MŘÍŽKY (M. Miler, I. AUBRECHT)
DIFRAKČNÍ MŘÍŽKY S ODLESKEM (BLEJZOVANÉ) (M. Miler, M. Skalský, M. Třísková)
HOLOGRAFICKÉ MŘÍŽKY S MÍRNĚ NESYMETRICKÝM PROFILEM (M. Miler, M. Skalský, M. Třísková)
DIFRAKČNÍ MŘÍŽKY S NESYMETRICKÝM PROFILEM RELIÉFU PŘIPRAVENÉ ANIZOTROPNÍM LEPTÁNÍM CHEMICKÝM PŘES MASKU v PODLOŽCE (M. Skalský, M. Miler, J. KOHOUT, M. Třísková)
DIFRAKČNÍ MŘÍŽKY V MULTIPLEXNÍM KOMUNIKAČNÍM SYSTÉMU (J. Čtyroky, J. Janta, M.Miler, M. Skalský, J. Schrofel)
VLÁKNOVĚ-OPTICKÝ SENZOR PRO BAREVNOU INDIKACI POLOHY (M. Miler)
HOLOGRAFICKÉ DIFRAKČNÍ ROZMÍTAČE (M. Miler, M. Skalský, M. Třísková, J. Čtyroký, J. Janta, V. Zima)
LASEROVÉ BEZDOTYKOVÉ MĚŘENÍ PŘÍČNÉHO ROZMĚRU VYUŽÍVAJÍCÍ DIFRAKČNÍ RPZMÍTAČ (M. Miler, M. Skalský, M. Třísková, J. Čtyroký, J. Janta, V. Zima)
ZKŘÍŽENÉ ODMĚŘOVACÍ MŘÍŽKY (M. Miler, M. Skalský, M. Třísková, J. Čtyroký, J. Janta, V. Zima)
MĚŘENÍ PARAMETRŮ HLOGRAFICKÝCH MŘÍŽKOVÝCH STRUKTUR(M. Miler, M. Skalský, M. Třísková)
KOHERENTNÍ FOTOLITOGRAFIE(M. Třísková, M. Skalský, M. Miler)
HOLOGRAFICKÉ DIFRAKČNÍ MŘÍŽKY V PLANÁRNÍ VLNOVÉ OPTICE(M. Miler, M. Skalský, M. Třísková)
FOKUSUJÍCÍ VAZEBNÍ MŘÍŽKY(M. Miler, M. Skalský)
VYTVÁŘENÍ VLNOVODNÉHO HOLOGRAMU OBJEMOVÝMI VLNAMI A JEHO REKONSTRUKCE VEDENOU VLNOU(M. Miler)
DIFRAKČNÍ ELEMENT ROZŠIŘUJÍCÍ VEDENÝ SVAZEK(M. Miler, M. Třísková)
ZESÍLENÁ ODRAZIVOST ROZHRANÍ POKRYTÉHO VLNOVODU VRSTVOU S RELIÉFNÍ MŘÍŽKOU NA POVRCHU(M. Miler, M. Třísková)
DIFRAKČNÍ MŘÍŽKY NA VLÁKNU: PODSTATA A VYUŽITÍ(M. Miler, M. Skalský, M. Třísková)
chlup.net