< Návrat zpět do knihovny opto.cz


Jaroslav Pospíšil: Kmity a vlnění II

Desky knihy


1. Úvodní základní pojmy z teorie postupného vlnění


2. Fyzikální podstata a šíření mechanického a elektromagnetického postupného vlnění
3. Mechanické a elektromagnetické postupné vlnění z hlediska energetického. Zdroje, detektory a absorpce vlnění

Literatura


chlup.net