< Návrat do knihovny opto.cz


Henry DeWolf Smyth: Atomová energie pro vojeské účely (1946)

Desky knihy~~~ Titulní­ strana~~~ Obsah~~~ Předmluva

Seznam zkratek

I. Úvod

II. Vytyčení problému III. Dějiny pracovní organizace až do prosince 1941 IV. Pokroky do prosince 1941 V. Správní historie let 1942-1945 VI. Metalurgický projekt v Chicagu 1942 VII. Otázky výroby plutonia v únoru 1943 VIII. Otázka plutonia od ledna 1943 do června 1945 IX. Všeobecný rozbor otázky rozdělování izotopů X. Rozdělování uranových izotopů v plynném skupenství difuzí izotopů XI. Elektromagnetické rozdělování izotopů uranu XII. Práce na atomové bombě XIII. Celkový přehled Dodatek I. Způsoby pozorování rychlých částeček z jaderných reakcí

Dodatek II. Jednotky hmoty, náboje a energie

Dodatek III. Zpožděné neutrony z rozštěpeného uranu

Dodatek IV. První atomová pec na základě řetězové reakce, která udržuje samu sebe

Dodatek V. Ukázka seznamu vědeckých zpráv

Dodatek VI. Zpráva ministerstva války o zkoušce první atomové bomby v Novém Mexiku dne 16.7.1945

Doslov překladatele

Rejstřík jmenný~~~Rejstřík věcný~~~ Tiráž

Fotografické přílohy


chlup.net