< Návrat zpět do knihovny opto.cz


Čeněk Strouhal: Akustika

titulní strana


Předmluva

Obsah


Úvod

I. Pohyb kmitavý

II. Pohyb vlnivý

III. Základy teorie hudby

IV. Šíření zvuku

V. Vznik tónů chvěním příčným

VI. Vznik tónů chvěním podélným

VII. Úkazy chvění nebo znění současného

VIII. Fyziologie sluchu

Tabulky - absolutní výšky tónů

Abecední index

Opravy tiskových chyb v Akustice

Opravy tiskových chyb v Mechanice

Sborník Jednoty českých matematiků v Praze

chlup.net