< Návrat zpět na olomouckanoc.cz


Ústava 9. května (1949)

desky knihy~~~ Titulní strana~~~ Úvodem

Těsnopisecká zprávao 114 schůzi Ústavodárného Národního shromáždění republiky Československé v Praze v neděli dne 9. května 1948 dopol. ve Vladislavském sále na hradě pražském

Ústava Československé republiky (tisk 1227)

Ústava Československé republiky ze dne 9. května 1948

Důvodová zpráva

Obsah


chlup.net