< Návrat do knihovny opto.cz


Antonín Vančura: Elementární částice (1970)

Desky knihy~~~ Titulní­ strana~~~ Obsah

1. Úvod

2. Nejdůležitější elementární částice; jejich základní vlastnosti

3. Veličiny charakterizující elementární částice a způsoby jejich měření 4. Třídění elementárních částic a jejich interakcí 5. Částice a antičástice 6. Leptony 7. Transformace a zákony zachování

8. Zachovává se parita_?

9. Neutrální mezony K

10. Rezonance

11. Teorie symetrií elementárních částic

12. Pousy o dynamickou teorii elementárních částic

Tabulka 1 - Stabilní a kvazistabilní částice

Tabulka 2 - Pozorované rozpady kvazistabilních částic

Tabulka III - Rezonance -A) baryonové

Tabulka III - Rezonance -B) mezonové

Tabulka V - Mendělejevova periodická soustava prvků

Literatura

Rejstřík


chlup.net