< Návrat zpět do knihovny opto.cz


František Záviška: Mechanika - s využitím druhého vydání Strouhalovy-Kučerovy mechaniky (1933)

Desky knihy~~~ Titulní­ strana~~~ Předmluva

Obsah

I. Úkol a metoda fyziky

II. Základní veličiny fyzikální a jejich měření

III. Mechanika hmotného bodu

IV. Mechanika těles tuhých

V. Mechanika těles pevných

VI. Mechanika kpalin a plynů

Rejstřík

Sborník Jednoty čsl. matematiků a fyziků

chlup.net