logo

Přehled členů České strojnické společnosti s kontaktní adresou

Limit: 1-18

jméno praciviště ulice obec PSČ telefon e-mail
Ing. Martin Antoš, Ph.D. VUT FSI ÚFI Technická 2 Brno 616 69 +420 541 142 767 antos@fme.vutbr.cz
RNDr. Miroslav Císař v důchodu Sušická 600/7 Praha 6 160 00 +420 224 320 637  
RNDr. Vladimír Chlup chlup.net nábř. Přemyslovců 12 Olomouc 772 00 +420 585 233 594 vladimir@chlup.net
RNDr. Petr Konvička Opti Lens spol. s r. o. Žerotínovo nám. 4 Přerov 750 00 +420 581 217 071  
Ing. Jiří Kršek VUT FSI ÚFI Technická 2 Brno 616 69 +420 541 514 262 jikr@isibrno.cz
Ing. Jiří Laifr LITES, a. s. Kateřinská 235 Liberec 460 14 +420 485 232 461 j.laifr@lites.cz
RNDr. Jan Lochman, CSc. SINCON Mašov 195 Turnov 511 01   sincon@sincon.cz
RNDr. Zdeněk Lošťák Meopta-optika, a.s. Kabelíkova 1 Přerov 750 58 +420 581 243 333 lostak@meopta.cz
RNDr. Zbyněk Melich Vývojová optická dílna AV ČR Skálova 89 Turnov 511 01 +420 481 322 622 cas-tur@telecom.cz
Prof. RNDr. Antonín Mikš, CSc. FSv ČVUT Thákurova 7 Praha 6 166 29 +420 224 354 948 miks@fsv.cvut.cz
Doc. RNDr. Miroslav Miler, DrSc. ÚRE AV ČR Chaberská 57 Praha 8 182 51 +420 226 881 804 miler@ure.cas.cz
Prof. MUDr. Mojmír Petráň, CSc. v důchodu V Lužánkách 13 Plzeň 301 66 +420 377 536 381  
Pavel Pithart Lambda Praha s.r.o. Musílkova 488 Praha 5 150 00 +420 257 210 760  
Doc. Ing. Stanislav Schorm, CSc.            
RNDr. Petr Schovánek SLO UP a FzÚ AV ČR Tř. 17. listopadu 50 Olomouc 772 00 +420 585 631 503 schovanek@optnw.upol.cz
Ing. Petr Svačina CSc. Policejní presidium ČR PS 62/ÚZČ/ZTDT Praha 7 170 89 +420 974 835 281 hologram@mvcr.cz
RNDr. Jiří Zeman Limtek s.r.o. Čapkova 22 Blansko 678 01 +420 516 417 648  
Doc. Ing. Josef Zicha, CSc. ČVUT, FS ÚPŘT odbor PMO Technická 4 Praha 6 166 07 +420 224 352 701 josef.zicha@fs.cvut.cz