logo

Vložit příspěvek -
Obecné forum


Původní příspěvek

Autor: Antonín Mikš
Předmět: Re: Pozvánka do diskuze
Datum: 2005-05-25 15:47:41
Reagovat
Ahoj Vladimíre,

Jirka Kršek mně upozornil na tyto stránky tak jsem se na ně podíval. Pokud se o nich doví více lidí, tak by to bylo dobré. Jinak Tě chválím za nápad "vydat na internetu a CD"  Kučerovu knihu, která poskytuje poměrně dobrý základ geometrické optiky. Hned to doporučím našim studentům a doktorandům ke studiu geometrické optiky. Myslím, že by bylo dobré zde uvést české knihy a skripta z optiky, které jsou v současné době v prodeji a dále seznam knih z optiky v češtině. Dále by bylo dobré zde uvést univerzity, kde se dá optika studovat. V části, kde je umístěna informace o JMO nefunguje vyhledávání, bylo by dobré to opravit, aby šlo vyhledávat články podle zadané tématiky. V JMO je jich celkem dost a na dobré úrovni. Abych jen nemluvil, přikládám malý seznam knih z optiky (českých i zhraničních).

Zdraví
             Tonda Mikš


Literatura z optiky

[1]   Č.Strouhal, Vl.Novák: Optika, JČMF, Praha 1919.

[2]   B.Kučera: Nástin geometrické optiky a základů fotometrie, JČMF, Praha 1915.

[3]   J.Vogl, J.Hajda, K.Král: Praktická optika, Melantrich, Praha 1937.

[4]   A.Mazurek: Základy praktické optiky I, II, Práce, Praha 1950.

[5]   V.Petržílka: Fyzikální optika, Přírodovědecké vydavatelství, Praha 1952.

[6]   S.E.Friš, A.V.Timoreva: Kurs fyziky III, ČSAV, Praha 1953.

[7]   B.Havelka: Geometrická optika I, II, ČSAV, Praha 1955/56.

[8]   J.Hajda: Optika a optické přístroje, Alfa, Bratislava 1956.

[9]   A.Vašíček: Optika tenkých vrstev, ČSAV, Praha 1956.

[10]  B.Havelka, E.Keprt: Spektrální analýza, ČSAV, Praha 1957.

[11]  J.Fuka, B.Havelka: Optika, SPN, Praha 1961.

[12]  D.Ilkovič: Fyzika II, Alfa, Bratislava 1970 (čvrté vydání).

[13]  B.Klimeš, J.Kracík, A.Ženíšek: Základy fyziky II, Academia, Praha 1972.

[14]  A.Štrba: Všeobecná fyzika 3 - Optika, Alfa, Bratislava 1979.

[15]  V.Votruba, Č.Muzikář: Teorie elektromagnetického pole, NČSAV, Praha 1955.

[16]  J.A.Stratton: Teorie elektromagnetického pole, SNTL, Praha 1961.

[17]  Z.Horák, F.Krupka, V.Šindelář: Technická fyzika, SNTL, Praha 1961.

[19]  B.Kvasil: Vybrané kapitoly z radiotechniky, Academia, Praha 1969.

[20]  B.Kvasil: Teoretické základy kvantové elektroniky, Academia, Praha 1983.

[21]  L.Haňka: Teorie elektromagnetického pole, SNTL, Praha 1975.

[22]  J.Kvasnica: Teorie elektromagnetického pole, Academia, Praha 1985.

[23]  B.Sedlák, I.Štoll: Elektřina a magnetismus, Academia, Praha 1993.

[24]  Lasery a moderní optika, Prometheus, Praha 1994.

[25] M.Miler: Holografie, SNTL, Praha 1974.

[26]  V.Vrba: Moderní aspekty klasické fyzikální optiky, Academia, Praha 1974.

[27]  J.Peřina: Teorie koherence, SNTL, Praha 1975.

[28] G.Schröder: Technická optika, SNTL, Praha 1981.

[29]  J.Schröfel, K.Novotný: Optické vlnovody, SNTL, Praha 1986.

[30]  J.Čtyroký, I.Hüttel, J.Schröfel, L.Šimánková: Integrovaná optika, SNTL, Praha  
        1986.

[31]  J.Blabla, T.Šimeček, V.Trkal: Kvantové generátory, SNTL, Praha 1968.

[32]  M.Kašpar, J.Pospíšil: Využití laserové techniky v investiční výstavbě, NADAS,
        Praha 1989.

[33]  M.Born: Optik, Springer, Berlin 1933.

[34]  M.Born, E.Wolf: Principles of Optics, Pergamon Press, Oxford 1968.

[35]  A.Sommerfeld: Vorlesungen über theoretische physik, Band IV Optik, Akademische

        verlagsgesellschaft, Gees & Portig K.-G., Leipzig 1964.

[36]  M.V.Klein: Optics. John Wiley & Sons, Inc., New York, 1970.

[37]  J.W.Goodman: Introduction to Fourier Optics. McGraw-Hill, New York, 1968.

[38]  D.Jackson: Clasical Electrodynamics, John Wiley & Sons, New York 1975.

[39]  D.V.Sivuchin: Obščij kurs fyziky, Tom IV, Nauka, Moskva 1985.

[40]  E.W.Marchand: Gradient Index Optics. Academic Press, New York 1978.

[41]  R.J.Collier, C.B.Burkhardt, L.H.Lin: Optical holography, Academic Press, New York 1971.

[42]  C.M.Vest: Holographic interferometry, J.Wiley, New York 1979.

[43]  P.Meystre, M.III.Sargent: Elements of quantum optics, Springer Verlag, Berlin 1990.

[44]  A.Yariv: Quantum electronics, J.Wiley, New York 1975

[45]  M.Francon: Optical interferometry, Academic Press, New York 1966.

[46]  G.S.Landsberg: Optika, Nauka, Moskva 1976.

[47]  M.Jiráček, A.Mikš, V.Opočenský, J.Růžek, P.Scheufter, M.Spěvák, P.Stýblo, 
   M.Urban,
Technické základy fotografie. Komora fotografických živností, Praha 2002.

Skripta

[1]  A.Mikš: Aplikovaná optika 10, Vydavatelství ČVUT, Praha  2000
[2A.Mikš: Fyzika 2 - Elektromagnetické pole, Vydavatelství ČVUT, Praha  2005

Tvůj příspěvek

Jméno:
Mail-:
Předmět:
Příspěvek:
Kontrolní kód: (zde prosím případně opište: i57m9f)

 

Pro vkládání příspěvku je využito WYSIWYG editoru HTML Area, který umožňuje pohodlně příspěvek formátovat. Tento editor však není funkční ve všech webových prohlížečích. V případech, kdy není editor funkční, je k dispozici normální textové pole a formátování je nutné provést pomocí značek jazyka HTML (např.: <p>, <br>, ...).