logo

Zobrazit příspěvky -
Obecné forum

[Vložit nový příspěvek] [Zobrazit parametry zobrazení]
zobrazení:

 


Autor: Vladimír Chlup
Předmět: Pozvánka do diskuze
Datum: 2005-02-01 16:37:09
Reagovat
Toto Obecné forum je připraveno přijat vaše informace, kritiku, doporučení, názory a myšlenky, které chcete sdělit svým kolegům i dalším lidem, kteří tyto stránky navštíví.
Případné zajímavé odkazy na semináře, konference,  firmy, knihy, atp zařadíme do příslušných databází, které jsou na opto.cz dostupné.
Autor: Antonín Mikš
Předmět: Re: Pozvánka do diskuze
Datum: 2005-05-25 15:47:41
Reagovat
Ahoj Vladimíre,

Jirka Kršek mně upozornil na tyto stránky tak jsem se na ně podíval. Pokud se o nich doví více lidí, tak by to bylo dobré. Jinak Tě chválím za nápad "vydat na internetu a CD"  Kučerovu knihu, která poskytuje poměrně dobrý základ geometrické optiky. Hned to doporučím našim studentům a doktorandům ke studiu geometrické optiky. Myslím, že by bylo dobré zde uvést české knihy a skripta z optiky, které jsou v současné době v prodeji a dále seznam knih z optiky v češtině. Dále by bylo dobré zde uvést univerzity, kde se dá optika studovat. V části, kde je umístěna informace o JMO nefunguje vyhledávání, bylo by dobré to opravit, aby šlo vyhledávat články podle zadané tématiky. V JMO je jich celkem dost a na dobré úrovni. Abych jen nemluvil, přikládám malý seznam knih z optiky (českých i zhraničních).

Zdraví
             Tonda Mikš


Literatura z optiky

[1]   Č.Strouhal, Vl.Novák: Optika, JČMF, Praha 1919.

[2]   B.Kučera: Nástin geometrické optiky a základů fotometrie, JČMF, Praha 1915.

[3]   J.Vogl, J.Hajda, K.Král: Praktická optika, Melantrich, Praha 1937.

[4]   A.Mazurek: Základy praktické optiky I, II, Práce, Praha 1950.

[5]   V.Petržílka: Fyzikální optika, Přírodovědecké vydavatelství, Praha 1952.

[6]   S.E.Friš, A.V.Timoreva: Kurs fyziky III, ČSAV, Praha 1953.

[7]   B.Havelka: Geometrická optika I, II, ČSAV, Praha 1955/56.

[8]   J.Hajda: Optika a optické přístroje, Alfa, Bratislava 1956.

[9]   A.Vašíček: Optika tenkých vrstev, ČSAV, Praha 1956.

[10]  B.Havelka, E.Keprt: Spektrální analýza, ČSAV, Praha 1957.

[11]  J.Fuka, B.Havelka: Optika, SPN, Praha 1961.

[12]  D.Ilkovič: Fyzika II, Alfa, Bratislava 1970 (čvrté vydání).

[13]  B.Klimeš, J.Kracík, A.Ženíšek: Základy fyziky II, Academia, Praha 1972.

[14]  A.Štrba: Všeobecná fyzika 3 - Optika, Alfa, Bratislava 1979.

[15]  V.Votruba, Č.Muzikář: Teorie elektromagnetického pole, NČSAV, Praha 1955.

[16]  J.A.Stratton: Teorie elektromagnetického pole, SNTL, Praha 1961.

[17]  Z.Horák, F.Krupka, V.Šindelář: Technická fyzika, SNTL, Praha 1961.

[19]  B.Kvasil: Vybrané kapitoly z radiotechniky, Academia, Praha 1969.

[20]  B.Kvasil: Teoretické základy kvantové elektroniky, Academia, Praha 1983.

[21]  L.Haňka: Teorie elektromagnetického pole, SNTL, Praha 1975.

[22]  J.Kvasnica: Teorie elektromagnetického pole, Academia, Praha 1985.

[23]  B.Sedlák, I.Štoll: Elektřina a magnetismus, Academia, Praha 1993.

[24]  Lasery a moderní optika, Prometheus, Praha 1994.

[25] M.Miler: Holografie, SNTL, Praha 1974.

[26]  V.Vrba: Moderní aspekty klasické fyzikální optiky, Academia, Praha 1974.

[27]  J.Peřina: Teorie koherence, SNTL, Praha 1975.

[28] G.Schröder: Technická optika, SNTL, Praha 1981.

[29]  J.Schröfel, K.Novotný: Optické vlnovody, SNTL, Praha 1986.

[30]  J.Čtyroký, I.Hüttel, J.Schröfel, L.Šimánková: Integrovaná optika, SNTL, Praha  
        1986.

[31]  J.Blabla, T.Šimeček, V.Trkal: Kvantové generátory, SNTL, Praha 1968.

[32]  M.Kašpar, J.Pospíšil: Využití laserové techniky v investiční výstavbě, NADAS,
        Praha 1989.

[33]  M.Born: Optik, Springer, Berlin 1933.

[34]  M.Born, E.Wolf: Principles of Optics, Pergamon Press, Oxford 1968.

[35]  A.Sommerfeld: Vorlesungen über theoretische physik, Band IV Optik, Akademische

        verlagsgesellschaft, Gees & Portig K.-G., Leipzig 1964.

[36]  M.V.Klein: Optics. John Wiley & Sons, Inc., New York, 1970.

[37]  J.W.Goodman: Introduction to Fourier Optics. McGraw-Hill, New York, 1968.

[38]  D.Jackson: Clasical Electrodynamics, John Wiley & Sons, New York 1975.

[39]  D.V.Sivuchin: Obščij kurs fyziky, Tom IV, Nauka, Moskva 1985.

[40]  E.W.Marchand: Gradient Index Optics. Academic Press, New York 1978.

[41]  R.J.Collier, C.B.Burkhardt, L.H.Lin: Optical holography, Academic Press, New York 1971.

[42]  C.M.Vest: Holographic interferometry, J.Wiley, New York 1979.

[43]  P.Meystre, M.III.Sargent: Elements of quantum optics, Springer Verlag, Berlin 1990.

[44]  A.Yariv: Quantum electronics, J.Wiley, New York 1975

[45]  M.Francon: Optical interferometry, Academic Press, New York 1966.

[46]  G.S.Landsberg: Optika, Nauka, Moskva 1976.

[47]  M.Jiráček, A.Mikš, V.Opočenský, J.Růžek, P.Scheufter, M.Spěvák, P.Stýblo, 
   M.Urban,
Technické základy fotografie. Komora fotografických živností, Praha 2002.

Skripta

[1]  A.Mikš: Aplikovaná optika 10, Vydavatelství ČVUT, Praha  2000
[2A.Mikš: Fyzika 2 - Elektromagnetické pole, Vydavatelství ČVUT, Praha  2005
Autor: Vladimír Chlup
Předmět: Pozvánka do diskuze - knihy o optice, JMO
Datum: 2005-05-26 13:58:39
Reagovat
Díky za podněty.

Přehled českých knih a skript o optice je uveden v sekci  "Knihy". Postupně doplním ty, které jsi zaslal, a které tam zatim nebyly. Uvádím ale jen knihy s převažující optickou tematikou  v českém nebo slovenském jazyce, nebo v jiném jazyce, ale od českých autorů. Na ostatní knihy zatím nebudou síly.   Sekce knihy má i docela dobrým vyhledávač.

V sekci "JMO" vyhledávač pracuje jen omezeně. Vyhledává podle jména autora, nebo slov použitých v názvu článku. Vyzkoušej si třeba zapsat slovo "mikš", nebo slovo "triplet". Vyjedou ta čísla časopisu, kde se autor či název objeví. Bohužel tam nejsou všechna čísla. prof. Hrabovský přislíbil, že zajistí dodání podkladů k doplnění existující mezery. Budoucnost bych ale viděl v tom, že redakce zajistí i kompletní znění článku ve formátu pdf. S ročním zpožděním by se tam mohla čísla zveřejnit, aby nedošlo k poklesu odběratelů časopisu. Záleží na vydavateli a redakční radě.