< Návrat zpět do knihovny opto.cz


Engelbert Keprt: Základy technologie optické výroby I. Povaha a vlastnosti optického skla

Desky knihy 1. Úvod


Povaha a vlastnosti optického skla, krystalů, organického skla a technologie jejich výroby

Výroba optického skla