Návrat zpět do knihovny opto.cz


Vladimír Malíšek, Miroslav Miler: Vibrační spektroskopie

Desky knihy Titul knihy

Obsah

Kapitola 1 - Základní pojmy a rozdělení spektroskopie

Kapitola 2 - Základy teorie vibračních spekter molekul Kapitola 3 - Experimentální metody vibrační spektroskopie Kapitola 4 - Užití vibrační spektroskopie Literatura

Příloha 1. - Charaktery ireducibilních reprezentací nejdůležitějších grup

Příloha 2. - Tabulky součinů ireducibilních reprezentací


chlup.net