Návrat zpět do knihovny opto.cz


Karel Pátek: Luminiscence (Fyzikální poznatky a technické aplikace)

Desky knihy

Titul knihy

Obsah

Předmluva


I. Luminiscence - studené světlo
II. Základní zákony a druhy luminiscence
III. Vlastnosti důležitých luminiscenčních látek
IV. Použití luminiscence v technické praxi

Literatura


chlup.net