Návrat zpět do knihovny opto.cz


Jan peřina: Teorie koherence

Desky knihy

Titul knihy

Obsah

1. Úvod

2. Částečná koherence (Druhého řádu)


3. Některé obecné problémy teorie koherence
4. Maticový popis částečné koherence
5. Polarizační vlastnosti světla
6. Rovnice pole a zákony zachování pro korelační tenzory
7. Některé aplikace klasické teorie koherence
8. Obecný klasický stochastický popis pole
9. Poloklasický popis koherenčních jevů čtvrtého řádu a řádů vyšších
10. Základní pojmy kvantové teorie elektromagnetického pole
11. Optické korelační jevy
12. Popis elektromagnetického pole pomocí koherentních stavů
13. Souvislost kvantové a klasické teorie koherence
14. Podmínky stacionarity pole
15. Význam uspořádání operátorů pole
16. Zvláštní stavy elektromagnetického pole
17. Interference světla nezávislých zdrojů


18. Závěr


Literatura


chlup.net