< Návrat zpět do knihovny opto.cz


Sborník české optiky, jemné mechaniky a fotografie

Desky knihy


Titulní list

Úvod


Čábelka Jaroslav: Pozorování a měření pomocí fotografie v hydrotechnickém pokusnictví

Hajda Jaromír: Dvoučočkové jednoduché okuláry

Hrdlička Josef: Fotometrické názvosloví

Payer Oldřich: Návrh konstrukce přístroje pro tříbarevnou fotografii

Peterka J., Menčík M.: Nový mechanický překreslovač

Prát S., Schlemmer J.: Elektrografie

Skopec Rudolf: Ohlas vynálezu a rozvoj fotografie v českém tisku

chlup.net