< Návrat zpět do knihovny opto.cz


Čeněk Strouhal: Akustika

titulní strana


Předmluva

Obsah


Úvod

I. Pohyb kmitavý

II. Pohyb vlnivý

III. Základy teorie hudby

IV. Šíření zvuku

V. Vznik tónů chvěním příčným