< Návrat zpět do knihovny opto.cz


Prof. Dr. Antonín Vašíček: Optika tenkých vrstev

Desky knihy Titulní list Obsah Předmuva Seznam nejdůležitějších značek


1. Úvod


2. Odraz a lom světla na rozhraní dvou dielektrik
3. Odraz a lom světla na jedné vrstvě
4. Odraz a lom světla na dvou a více vrstvách
5. Tenké dielektrické vrstvy na kovu. Tenké kovové vrstvy
6. Vliv tenkých vrstev na polarisaci světla při úplném odrazu

Závěr

Literatura

Rejstřík


chlup.net