Návrat zpět do knihovny opto.cz


Ladislav Zachoval: Fysikální základy fotografie

Desky knihy

Titul knihy

Úvod


Kapitola I - Záření a jeho vlastnosti
Kapitola II - Fotometrické jednotky. Fotografování různým zářením
Kapitola III - Základní fotochemické pojmy a zákony
Kapitola IV - Latentní obraz
Kapitola V - Základní sensitometrické pojmy
Kapitola VI - Vyvolávání a ustalování
Kapitola VII - Sensitometrické hodnocení negativu
Kapitola VIII - Zeslabování a zesilování negativu
Kapitola IX - Citlivost na barvy, korekční a ochranné filtry
Kapitola X - Základy pozitivního procesu
Kapitola XI - Určování citlivosti negativního materiálu
Kapitola XII - Princip nynějšího způsobu barevné fotografie

Literatura

Rejstřík

Obsah


chlup.net