logo

Dostupné pdf články

Limit: 1-100

autoři název článku rok ročník číslo str odkaz
  Do druhé pětiletky 1956 1 1 1 1956_001.html
J. Hampl Kuličkový převod 1956 1 1 3 1956_003.html
E. Keprt Konstrukční principy překreslovačů 1956 1 1 5 1956_005.html
Z. Knittl K principu interferenční refraktometrie 1956 1 1 9 1956_009.html
M. Pavlinec Polarizátory pre fotoelasticimetriu 1956 1 1 11 1956_011.html
B. Jurek K nové sférometrické metodě 1956 1 1 15 1956_015.html
S. Minář Orosování optických prvků 1956 1 1 17 1956_017.html
B. Kučera Použití optiky v nových metodách rentgenové diagnostiky 1956 1 1 18 1956_018.html
J. Pajtl, J. Polecha Fotooptický záznam u elektrobiologických přístrojů 1956 1 1 21 1956_021.html
J. Ondra Měření rozlišovací schopnosti fotografických objektivů 1956 1 1 23 1956_023.html
V. Teršl Hodinové hnací pružiny 1956 1 1 27 1956_027.html
F. Janák, M. Vetešník Pomůcka pro rychlé určování hodinového úhlu 1956 1 1 30 1956_030.html
B. Havelka Použití směrných koeficientů vad a směrných čísel kvality při výpočtu optické soustavy 1956 1 2 42 1956_042.html
E. Keprt Volba parametrů dalekohledu 1957 2 4 101 1957_101.html
E. Keprt Optické metody používané ve strojírenství ke kontrole rovinnosti 1961 6 12 354 1961_354.html
K. Karovič Jeden spôsob explicitného vyjadrenia zámernej čiary optických sústav s vnútorným zaostrením 1964 9 11 325 1964_325.html
J. Růžička Centrovanie optických súčiastok mechanickým spôsobom 1964 9 11 329 1964_329.html
A. Mikš Příspěvek k výpočtu optické soustavy s asférickými plochami I. 1966 11 1 8 1966_008.html
S. Minář Vytváření vrstev kovových kysličníků na skle 1966 0 1 11 1966_012.html
A. Mikš Příspěvek k výpočtu optické soustavy s asférickými plochami II. 1966 11 2 42 1966_042.html
B. Havelka Zamyšlení nad optickým zobrazením I. 1972 16 1 2 1972_2.html
Z. Loníček Aplikace vláknové optiky v osvětlovací soustavě diaprojektoru 1972 17 1 6 1972_006.html
B. Havelka Zamyšlení nad optickým zobrazením II. 1972 16 2 32 1972_32.html
E. Keprt Rozvoj automatizace fotografických a kartografických prací 1972 17 3 57 1972_057.html
Z. Novotný Princip výpočtu funkce optického přenosu I. 1972 17 3 62 1972_062.html
I. Šolc Stanovení tloušťky vakuově napařených vrstev pomocí křemenného kompenzátoru 1972 17 3 64 1972_064.html
E. Keprt Univerzální autograf Wild 1972 17 4 91 1972_091.html
Z. Novotný Princip výpočtu funkce optického přenosu II. 1972 17 4 101 1972_101.html
E. Keprt Stereoplanigraf Zeiss Jena 1972 17 5 118 1972_118.html
Z. Novotný Princip výpočtu funkce optického přenosu III. 1972 17 7 175 1972_175.html
E. Keprt Plně automatický vyhodnocovací přístroj Stereomat Wild Raytheon A 2000 1972 17 7 180 1972_180.html
A. Baudyš Kinematika strojů na broušení a leštění rovinných optických ploch 1972 17 7 184 1972_184.html
I. Šolc Měření charakteristik dielektrických zrcadel 1972 17 7 186 1972_186.html
E. Keprt Využití optoelektroniky při výrobě tranzistorů a integrovaných obvodů 1972 17 9 237 1972_237.html
B. Popela Vliv Parametrů atmosféry na vlnovou délku záření jednofrekvenčbího laseru 1973 18 3 62 1973_62.html
Redakce časopisu Za profesorem Dr. E. Keprtem 1974 19 10 303 1974_303.html
A. Mikš Sinová podmínka v případě objektivu stereoskopického mikroskopu Abbeova typu 1977 22 2 34 1977_34.html
V. Chlup st. Návrh konstrukce čtyřčlenné transfokační předsádky v tenkých čočkách 1977 22 4 99 1977_099.html
I. Šolc Měření fázového zpoždění dvojlomných destiček 1977 22 4 103 1977_103.html
F. Petrů Měření polarizačních vlastností optických členů laserového interferometru 1977 22 5 129 1977_129.html
V. Boček, M. Liška Přesnost měření délek laserinterferometrem v neklimatizovaném prostředí 1977 22 7 157 1977_157.html
V. Boček, M. Liška Přesnost měření . . . dokončení 1977 22 7 179 1977_179.html
A. Mikš Nové vztahy pro propočet chodu mimoběžného paprsku optickou soustavou 1977 22 10 273 1977_273.html
F. Petrů, B. Popela, Z. Veselá, J. Kršek, M. Jákl Nová řada laboratorních He-Ne laserů 1977 22 11 297 1977_297.html
F. Franc Propočet paprsku asférickou plochou generovanou pomocí Fermatova principu 1978 23 2 34 1978_34.html
A. Mikš Modifikace vztahů pro výpočet aberací 3. řádu tenkých čoček v proměnných Coddingtona 1978 23 2 57 1978_57.html
F. Petrů, Z. Veselá Výbojové trubice He-Ne laserů I. 1979 24 3 69 1979_69.html
V. Boček, I. Vavřík, M. Liška Dva principy laserinterferometrů a jejich vlastnosti 1979 24 3 83 1979_83.html
petrů Elektronický cestovní budíček KUNDO MEGAQUARZ 1979 24 3 89 1979_88.html
F. Petrů, Z. Veselá Výbojové trubice He-Ne laserů II. 1979 24 4 101 1979_101.html
A. Mikš Jednorádiusový dublet 1979 24 4 115 1979_115.html
A. Mikš Dvoučlenný pankratický systém pro transformaci gaussovského svazku 1980 25 11 311 1980_311.html
A. Mikš Výpočet teleskopické soustavy dvou zrcadel, z nichž jedno je asférické 1981 26 10 265 1981_265.html
A. Mikš, I. Mikšová Propočet obecného paprsku torickou plochou 1982 27 1 21 1982_21.html
J. Pešák To byl Jura Koluch 1982 27 2 52 1982_52.html
A. Mikš Teorie kardioidického paraoloidického kondenzoru 1982 27 3 69 1982_69.html
A. Mikš Teorie dvoučlenné zrcadlové skanovací soustavy 1982 27 11 289 1982_289.html
A. Mikš Aplanatická teleskopická soustava složená ze dvou čoček 1982 27 12 325 1982_325.html
V. Chlup Optoelektronické systémy na soudobém bojišti 1998 43 1 2 1998_002.html
  Jednooká zrcadlovka VECTIS S-100 firmy MINOLTA 1998 43 1 8 1998_008.html
V. Kohout Vojenská výroba v Meoptě Přerov, a.s. 1998 43 1 9 1998_008.html
V. Svoboda Optické soustavy noktovizních přístrojů z Meopty 1998 43 1 11 1998_010.html
T. Baláž, J. Bucholcer Dvouzrcadlový objektiv pro termokameru 1998 43 1 14 1998_014.html
P. Ščepko, J. Pančík Cenovo prístupný systém pre zobrazovanie tepelných polí 1998 43 1 19 1998_019.html
J. A. Homola, J. Pacák Televizní zaměřovače - TV zaměřovací kamery nové generace 1998 43 1 23 1998_022.html
Gefos, spol s r.o. Profil výrobce optoelektronických přístrojů LEICA AG 1998 43 1 27 1998_026.html
Laboratory Imaging s.r.o. Nové verze LUCIA 4.0 a 4.1 1998 43 1 28 1998_028.html
vc Opta v Brně již po čtvrté 1998 43 1 29 1998_028.html
P. Horňák Sponzoring produktov optickej výroby v Rakúsku 1998 43 1 31 1998_030.html
M. Pragrová Informace o veletrhu Pragoregula ´98 a Elektrotechnika ´98 1998 43 1 32 1998_032.html
P. Horňák InterLight ´97 1998 43 1 34 1998_034.html
P. Měřínská Pěší rota brigády SBCT jako platforma pro optoelektronické systémy 2003 48 10 267 2003_267.html
V. Chlup Návrh integrovaného kompletu vojáka pro Armádu České republiky 2003 48 10 276 2003_276.html
V. Chlup, M. Javorský, V. Kajnar Osobní přístroj nočního vidění pro Armádu České republiky 2003 48 10 283 2003_283.html
H. Rank, V. Chlup Termovizní systémy pro projekt Infanterist der Zukunft a možnosti jejich adaptace pro AČR 2003 48 10 291 2003_291.html
J. Delhalle, J. Oulehla, L. Šrámek Přenosný integrovaný komplet pro akvizici cílů a navádění munice 2003 48 10 294 2003_294.html
R. Andrews, K. Veselá Datově - komunikační subsystém PAN pro integrované komplety malých jednotek 2003 48 10 301 2003_301.html
B. Kidd LVRS - taktický systém pro obrazový průzkum 2003 48 10 304 2003_304.html
V. Chlup Bojový systém sesednutých jednotek armád NATO (prostředky SUO/SAS) 2005 50 4 103 2005_102.html
A. Sobol Deset let prací na integrovaných kompletech vojáka ve společnosti PRAMACOM 2005 50 4 113 2005_113.html
I. Kitzmann Der Infanterist der Zukunft - německý pěšák budoucnosti 2005 50 4 114 2005_114.html
P. Curlier FELIN - francouzský integrovaný komplet vojáka 2005 50 4 123 2005_123.html
J. Oulehla, Ed Swenson Land Warrior - komplexní americký přístup a koncept 2005 50 4 130 2005_130.html
F. Sedlák Jednoduché měření geomagnetického pole 2005 50 5 155 2005_155.html
L. Lejček Příběh Hubbleova kosmického teleskopu I. 2006 51 5 127 2006_127.html
L. Lejček Příběh Hubbleova kosmického teleskopu II. 2006 51 6 159 2006_159.html
V. Malíšek Univerzitní profesor Ing. Miroslav Kopřiva, CSc. 30.12.1924, Brno - 19.7.2006, Přerov 2006 51 9 257 2006_257.html
L. Frank Ústav přístrojové techniky padesátiletý 2008 53 1 3 2008_003.html
P. Zemánek, A. Jonáš, J. Ježek, P. Jákl, M. Šerý, T. Čižmár, V. karásek, M. Šiler, O. Brzobohatý, J. Trojek Laboratoř optických mikromanipulačních technik – nové výzkumné směry 2008 53 1 6 2008_006.html
V. Kolařík, F. Matějka, B. Lencová, S. Kokrhel, M. Horáček, T. Radlička, M. Urbánek, l. Daněk Zápis tvarovaným elektronovým svazkem 2008 53 1 11 2008_011.html
J. Lazar, O. Číp, P. Jedlička, B. Mikel, B. Růžička, Z. Buchta, J. Hrabina, R. Šmíd, M. Čížek Laboratoř interferometrie a vysoce koherentních laserů 2008 53 1 16 2008_015.html
P. Urban, P. Hanzelka, J. Jelínek, T. králík, V. Musilová, A. Srnka Zajímavé výsledky skupiny kryogeniky a supravodivosti Úpt aV ČR 2008 53 1 20 2008_019.html
Z. Starčuk jr., J. Starčuková Nukleární magnetická rezonance v Úpt – tradice a perspektivy 2008 53 1 24 2008_023.html
I. Vlček, M. Zobač, l. Dupák, J. Dupák, P. Kapounek Prototyp stolní elektronové svářečky meBW-60/2 2008 53 1 27 2008_027.html
J. Lazar Za ing. Františkem Petrů, DrSc. 2008 53 1 30 2008_029.html
M. Střítecký Opta 2008 zaostří na dětské brýle 2008 53 1 31 2008_031.html
P. Chrástka, J. Mlynář Představujeme Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. a tokamak COMPASS 2008 53 4 99 2008_099.html
D. Snopek Vývoj testovací metody pro optiku určenou k detekci elementárních částic 2008 53 4 100 2008_100.html
J. Pospíšil, K. Šafářová Podobnosti fotonových a elektronových vln v mezoskopických vodičích 2008 53 4 103 2008_102.html
J. Luňáček, M. Luňáčková, P. Hlubina, D. Ciprian Využití okenní Fourierovy transformace a waveletové transformace k rekonstrukci fáze spektrálního interferenčního signálu 2008 53 4 111 2008_110.html
      2899 406 10548  

next 100 rows