< Návrat do knihovny opto.cz


P.P. Parenago: Hvězdná astronomie (1959)

Desky knihy~~~Titulní­ strana ~~~Obsah~~Poznámky k českému překladu~~~Předmluva k ruským vydáním~~~Obsah

Úvod

Kapitola I - Určení vzdálenosti hvězd Kapitola II - Pohyby hvězd Kapitola III - Pohyb Slunce v prostoru Kapitola IV - Zákonitosti v pohybu hvězd hvězd Kapitola V - Stavba mléčné dráhy Kapitola VI - Metagalaxie Kapitola VII - Dynamika hvězdných soustav Poznámky překladatelů

Řešení příkladů

Literatua

Literatua

Přílohy - fotografie

Rejstřík jmenný

Rejstřík věcný


www.chlup.net