logo Historie vzniku a činnosti Optické sekce ČSS

Registrované články a příspěvky optické sekce ČSS

[domů] [časopis JMO] [ČSS sekce JMO] [ČKO-ICO] [SPIE/CS] [studium] [knihy] [konference] [software] [organizace] [forum] [tandem] [jmo]


Historie vzniku a činnosti Optické sekce ČSS

ing. Jiří Kršek, 19.července 2005

Začátkem roku 1972 schválilo předsednictvo ČVTS Strojnické společnosti obnovení činnosti celostátní odborné skupiny Jemná mechanika a optika ČVTS Strojnické společnosti, současně projednalo návrh na složení výboru a do funkce předsedy této celostátní odborné skupiny schválilo Ing. Jana Doubka, CSc., který předsedal této skupině až do roku 1981. Ustavující schůze této celostátní odborné skupiny pro jemnou mechaniku a optiku (COS JMO), se konala v úterý 29.2.1972 v Praze ve Filmovém klubu na Národní třídě.

Na ustavující schůzi této odborné skupiny byla deklarována následující činnost:

Pro zajištění této činnosti bylo ustaveno pět pracovních skupin:

Od roku 1971 a každý lichý rok v rámci INTERKAMERY organizovala COS JMO velké mezinárodní optické konference Aplikované optiky v ÚKDŽ v Praze. Po úmrtí doc. Doubka byl v letech 1981 - 88 předsedou COS JMO RNDr. Miroslav Císař. V tomto období se sekce dále odborně vyvíjela a zaměřila se na pět nosných rozvojových oborů řešených v pracovních skupinách:

V roce 1988 byl předsedou COS JMO zvolen současný tajemník a jednatel sekce Ing. Jiří Kršek, který tuto funkci zastává až do dnešní doby. V tomto období se COS JMO každým rokem až do roku 1999 angažovala v rámci doprovodných programů Mezinárodního strojírenského veletrhu samostatnými semináři Aplikované optiky v Kongresovém centru Brno. COS JMO se též podílela na organizování seminářů na katedře přesné mechaniky a optiky Fakulty strojní ČVUT v Praze, spolupracovala s Meoptou Přerov,a.s. při výročních optických konferencích a byla iniciátorem semináře Možnosti vzdělávání v oboru optika a přesná mechanika v ČR konaném v roce 2002 v Přerově. COS JMO též spolupracuje s redakční radou časopisu Jemná mechanika a optika a někteří členové sekce jsou současně také členy některých dalších organizací zabývajících se problémy optiky, přístrojové techniky, a optoelektroniky jako:

Ústřední odborná sekce JEMNÁ MECHANIKA A OPTIKA České strojnické spo- lečnosti své výborové schůze koná nejen v budově ČSVTS na Novotného lávce v Praze, ale často též jako výjezdní se spolupracujícími organizacemi např.:

V současné době při omezeném výzkumu a vývoji optických měřicích přístrojů a také při zmenšeném zájmu o spolkovou činnost se Ústřední odborná sekce pro jemnou mechaniku a optiku (ÚOS JMO) více zaměřuje nejen na spolupráci s ústavy a katedrami vysokých škol a s pracovišti AV ČR, ale může být též nápomocná novým zájemcům při řešení problémů optiky, přesné mechaniky a přístrojové měřicí techniky.