logo opto.cz - optická sekce České strojnické společnosti

Informace o činnosti optické sekce České strojnické společnosti

[domů] [časopis JMO] [ČSS sekce JMO] [ČKO-ICO] [SPIE/CS] [studium] [knihy] [konference] [software] [organizace] [forum] [tandem] [jmo]


OS JMO na svém zasedání dne 24. září 2007 rozhodla o ukončení činnosti optické sekce ke dni 31.12.2007.

Následující část je zachována jen pro archivaci.

Práce České strojnické společnosti však dále pokračuje v jiných sekcích. Všechny zájemce o činnost České strojnicé společnosti odkazujeme na jejich www stránky, které naleznete zde.

Odborná sekce Jemná mechanika a optika je jednou ze sekcí České strojnické společnosti, která je neziskovou organizací a pro své členy i širší technickou veřejnost organizuje odbornou zájmovou činnost s cílem získávat nové informace a podporovat výměnu zkušeností v technických oborech.

Sekce Jemná mechanika a optika spolupracuje při organizaci seminářů a konferencí a orientuje se zejména na výrobní podniky a jejich spolupráci s vysokými školami a vědeckými ústavy. Usiluje jak o výměnu informací mezi svými členy, tak i o vytvoření dobré konkurenční atmosféry. Stručné shrnutí činnosti optické sekce od jejího vzniku najdete v článku historie. Kontakty na jednotlivé členy sekce jemná mechanika a optika najdete v přehledu členů.

Schůze výboru optické sekce jsou doprovázeny odborným referátem na vybrané téma z oblasti opiky a jemné mechaniky. V následné diskuzi jsou pak v neformálním prostředí diskutovány aktuální problémy české optiky. Schůze optické sekce JMO svolává její předseda ing. Jiří Kršek .

Přehled již konaných významnějších schůzek, seminářů a konferencí:

termínmísto konánítémaodkaz
24. 09. 2007Akademie věd ČRschůze výboru a seminářpozvánka zápis
21. 11. 2006Praha FS ČVUTschůze výboru a seminářpozvánka zápis
23. 5. 2006Olomouc - katedra optiky, přírodovědecká fakulta UP v Olomoucischůze výboru a seminářpozvánka zápis
6. 9. 2005Brno - VUTschůze výboru a přednáškapozvánka
14. 12. 2004Praha - ČVUTHodnocení konference JMO 2003
25. 09. 2003Přerov - Meopta + hotel JanaKonference: JMO 2003 - 70 let optického průmyslu
08. 04. 2003Praha - ÚRE AV ČRFormy vzdělávání optiků v ČR
08. 10. 2002Turnov - Vývojové optické dílny AV ČRPodklady o stavu optiky pro státní orgány
04. 06. 2002Přerov - Meopta + hotel FITSeminář: Možnosti vzdělávání v oboru optika a přesná mechanika v ČR

Zprávy:

Přední a zakládající člen optické sekce ČSS prof. MUDr. Mojmír Petráň, CSc. obdržel od prezidenta republiky vysoké vyznamenání. Podrobnosti čtěte zde.