logo opto.cz - optická sekce České strojnické společnosti

Archiv 1 - Ve staré složce označené css, byly uvedeny následující informace

Informace o činnosti optické sekce České strojnické společnosti

[domů] [časopis JMO] [hledání v JMO] [knihy o fyzice] [zajímavé knihy] [archiv]


OS JMO na svém zasedání dne 24. září 2007 rozhodla o ukončení činnosti optické sekce ke dni 31.12.2007.

Následující část je zachována jen pro archivaci.

Práce České strojnické společnosti však dále pokračuje v jiných sekcích. Všechny zájemce o činnost České strojnicé společnosti odkazujeme na jejich www stránky, které naleznete zde.

Odborná sekce Jemná mechanika a optika je jednou ze sekcí České strojnické společnosti, která je neziskovou organizací a pro své členy i širší technickou veřejnost organizuje odbornou zájmovou činnost s cílem získávat nové informace a podporovat výměnu zkušeností v technických oborech.

Sekce Jemná mechanika a optika spolupracuje při organizaci seminářů a konferencí a orientuje se zejména na výrobní podniky a jejich spolupráci s vysokými školami a vědeckými ústavy. Usiluje jak o výměnu informací mezi svými členy, tak i o vytvoření dobré konkurenční atmosféry. Stručné shrnutí činnosti optické sekce od jejího vzniku najdete v článku historie. Kontakty na jednotlivé členy sekce jemná mechanika a optika najdete v přehledu členů.

Schůze výboru optické sekce jsou doprovázeny odborným referátem na vybrané téma z oblasti opiky a jemné mechaniky. V následné diskuzi jsou pak v neformálním prostředí diskutovány aktuální problémy české optiky. Schůze optické sekce JMO svolává její předseda ing. Jiří Kršek .

Přehled již konaných významnějších schůzek, seminářů a konferencí:

termínmísto konánítémaodkaz
24. 09. 2007Akademie věd ČRschůze výboru a seminářpozvánka zápis
21. 11. 2006Praha FS ČVUTschůze výboru a seminářpozvánka zápis
23. 5. 2006Olomouc - katedra optiky, přírodovědecká fakulta UP v Olomoucischůze výboru a seminářpozvánka zápis
6. 9. 2005Brno - VUTschůze výboru a přednáškapozvánka
14. 12. 2004Praha - ČVUTHodnocení konference JMO 2003
25. 09. 2003Přerov - Meopta + hotel JanaKonference: JMO 2003 - 70 let optického průmyslu
08. 04. 2003Praha - ÚRE AV ČRFormy vzdělávání optiků v ČR
08. 10. 2002Turnov - Vývojové optické dílny AV ČRPodklady o stavu optiky pro státní orgány
04. 06. 2002Přerov - Meopta + hotel FITSeminář: Možnosti vzdělávání v oboru optika a přesná mechanika v ČR

Zprávy:

Přední a zakládající člen optické sekce ČSS prof. MUDr. Mojmír Petráň, CSc. obdržel od prezidenta republiky vysoké vyznamenání. Podrobnosti čtěte zde.


Archiv 5 - Zprávy z opto.cz

V období let 2005 až 2021 byly na hlavní straně tohoto serveru zbrazovány níže uvedené informace o digitalizovaných knihách v optice, případně o papírových knihách vydaných nakladatelstvím chlup.net

9. 4. 2021 Engelbert Keprt: Oko a jeho korekce SPN Praha, 1966

Engelbert Keprt: Oko a jeho korekce

Do souboru historických skript přidáváme další dílo prof. Engelberta Keprta Oko a jeho korekce. Text knihy najdete zde

21. 3. 2021 Engelbert Keprt: Teorie a konstrukce dalekohledu SPN Praha, 1965

Engelbert Keprt: Teorie a konstrukce dalekohledu

Od vydání prvního dílu skript prof. Engelberta Keprta Teorie a konstrukce optických přístrojů uplynulo už více jak 55 let. K poctě díla autora postupně zveřejníme většinu jeho skript i knih v digitálních kopiích. Nyní dáváme k dispozici první část věnovanou dalekohledům. Text knihy najdete zde.

20. 6. 2018 Jiří Bajer: Optika 2

Jiří Bajer: Optika 2

Od vydání prvního dílu Bajerovy Optiky uplynuly necelé tři roky, během kterých autor navzdory své těžké nemoci pracoval, na druhém dílu. Blízkost smrti ho přinutila vypustit závěrečné zamýšlené kapitoly. Přesto nám předal vynikající dílo, jehož studium odkryje hloubavým čtenářům nové pohledy na udivující tajemství optiky a fyziky. Profesor Jiří Bajer zemřel 20. června 2018, čtyři měsíce po vydání knihy.
Kniha je rozdělena do pěti kapitol:
1. Vlnová optika
2. Elektromagnetická optika
3. Speciální teorie relativity
4. Molekulová optika
5. Fotonová optika

21. 3. 2015 Jiří Bajer: Optika 1

Jiří Bajer: Optika 1

Univerzita Palackého v Olomouci vydala 1. dil Bajerovy Optiky. Od většiny současných autorů vysokoškolských učebnic optiky, kteří za výchozí bod pro zpracování látky berou Maxwelvu elektromagnetickou teorii, a z ní vyvodí limitní pojem paprsku, zvolil Jiří Bajer v minulosti obvyklejší postup. Výchozím bodem studia je empiricky vyvozená představa paprsku. Historicky obvyklejší neznamená zastaralé pojetí, naopak, čtenář má možnost hlouběji poznat historii objevů geometrické optiky, kterou autor popisuje svěžím a moderním matematickým aparátem.
Kniha je rozdělena do čtyř kapitol:
1. Paprsková optika
2. Zobrazení paraxiálními paprsky
3. Optické vady
4. Optické zobrazovací přístroje

17.12.2012 Jiří Bajer: Mechanika 3

Jiří
Bajer: Mechanika 3

Naše nakladatelství vydalo 3. díl vysokoškolské učebnice profesora Jiřího Bajera: Mechanika 3. Případné zájemce odkazujeme na stránky chlup.net, kde je možné knihu částečně prohlédnout a případně objednat.

20.11.2011 Johannes Kepler: Dioptrika

Johannes Kepler: Dioptrice

Po čtyřech stech letech od vydání Keplerovy latinské Dioptrice vychází Dioptrika poprvé i v českém překladu. Autorem překladu Dioptriky z latiny je Mojmír Petráň, přední český vědec a vynálezce konfokálního mikroskopu s dvojitým řádkováním. Souběžný latinský a český text (latinský text je ve formě faksimile původního augsburského vydání z roku 1611) vtahuje čtenáře do doby vzniku optiky jako vědy. Kniha je dále doplněna osmi dopisy, které rozšiřují pohled na Keplera jako člověka, s jeho myšlenkami a starostmi a v neposlední řadě i se způsobem dobové vědecké komunikace. Překlad dioptriky je opatřen rozsáhlým úvodem a více jak 250 poznámkami a vysvětlivkami. Náhled na vybrané stránky knihy najdete zde. Další informace o knize uvádíme na stránkách chlup.net.

17.12.2009 J. Pospíšil: Kmity a vlnění II.

Pospíšil: Kmity a vlnění II S laskavým svolením prof. Jaroslava Pospíšila uveřejňujeme digitální kopii jeho dvoudílného skripta Kmity a vlnění II, které vyšlo v Olomouci v roce 1981 zde.

Současně upozorňujeme na přehled všech digitálních kopií knih, které jsme digitizovali. Tyto knihy jsou uvedeny v sekci studium.

17.12.2009 Jiří Bajer: Mechanika 2

Jiří
Bajer: Mechanika 2

Naše nakladatelství nedávno vydalo 2. díl vysokoškolské učebnice profesora Jiřího Bajera: Mechanika 2. Případné zájemce odkazujeme na stránky chlup.net, kde je možné knihu částečně prohlédnout a případně objednat.

23.8.2008 Pozvánka na konferenci Optika a jemná mechanika 2008

Pozvánka

Konference se koná při příležitosti 75. výročí založení optického průmyslu v Přerově. Konference se koná pod záštitou majitele společnosti Meopta, pana Pavla Rausnitze ve dnech 24.9.2008 až 26.9.2008 v Přerově. Cílem konference je informovat o řešených problémech oboru na jednotlivých pracovištích České republiky, seznámit s moderními trendy optické technologie a dát přehled o možnostech výuky optiky na vysokých školách. Ve více jak 40 vystoupeních zazní informace, které umožní získat ucelený přehled o současném dění v ohniscích optiky v naší zemi a poskytne dobrý přehled o moderních trendech oboru. Další informace jsou uvedeny v pozvánce.

Pozvánku s programem a přihláškou ve formátu pdf naleznete zde.

5.6.2008 Pozvánka na seminář Aplikovaná optika a mikroskopie 2008,

Mikroskopie a
aplikovaná optika

který pořádá Česká společnost pro vědeckou kinematografii v Praze dne 4.9.2008.

Pozvánku ve formátu pdf naleznete zde.

19.12.2007 B. Havelka: Geometrická optika II.

Havelka: Geometrická
optika II. Před dvěma lety jsme při příležitosti padesátého výročí vydání Havelkovi Geometrické optitiky zveřejnili digitální kopii prvního dílu této pozoruhodné knihy. Letos uplynulo 100 let od narození prof. Bedřicha Havelky a při této příležitosti uveřejňujeme digitální kopii i druhého dílu, kterou naleznete zde.

16.11.2007 Jiří Bajer: Mechanika 1

Jiří
Bajer: Mechanika 1

Naše nakladatelství v těchto dnech vydalo vysokoškolskou učebnici profesora Jiřího Bajera Mechanika 1. Všichni zájemci o knihu mohou po kliknutí na jejím názvu listovat její úvodní a závěrečnou částí.

Knihu můžete objednat na dobírku na naší adrese chlup@chlup.net . Po objednání dostanete mail s žádostí o nové potvrzení objednávky. Po Vašem potvrzení bude do dvou dnů kniha předána poště k expedici na adresu, kterou jste uvedli v objednávce i s příslušným daňovým dokladem. Cena knihy na dobírku včetně DPH a poštovného je 250,-Kč. Cena knihy včetně DPH při osobním odběru u vydavatele v Olomouci je 160,- Kč. Informace o dalších dvou dílech najdete na www stránkách autora knihy zde.

11.9.2007 Pozvánka na seminář Aplikovaná optika a mikroskopie 2007,

Mikroskopie a
aplikovaná optika

který pořádá Česká společnost pro vědeckou kinematografii v Praze dne 24.9.2007.

Pozvánku ve formátu pdf naleznete zde.

19.02.2007 doc. RNDr. Miroslav Miler, DrSc. a kolektiv: Fyzika a holografické difrakční struktury.

Fyzika a
holografické difrakční struktury

Téměř 30 let starý sborník pražské pobočky JČMF z června roku 1988 může stále inspirovat.

3.11.2006 Odborná sekce Jemná mechanika a optika při ČSS zve všechny zájemce na schůzi a optický seminář. Obě akce se uskuteční v úterý dne 21.11.2006 v Praze. Podrobnosti naleznete v pozvánce.

8.5.2006 Pozvánka na optický seminář konaný dne 23.května 2006. Odborná sekce Jemná mechanika a optika při ČSS zve všechny zájemce na svoji schůzi a doprovodný optický seminář. Obě akce se uskuteční na katedře optiky Přírodovědecké fakulty UP v OLomouci.

24.1.2006 XV. Česko - Polsko - Slovenská optická konference se koná ve dnech 11. až 15. září 2006 v Liberci.

28.10.2005 Český vědec Mojmír Petráň obdržel od prezidenta republiky vysoké vyznamenání. Podrobnosti čtěte zde.

5.9.2005 Fyzikální kompendium prof. Josefa Fuky a Bedřicha Havelky Optika

J.Fuka a B. Havelka: Optika představuje nejrozsáhlejší učebnici optiky, která dosud v čestině vyšla. Více jak osm set stran textu vynikajícím způsobem osvětluje základy zákony klasické optiky a principy optických přístrojů. Obávám se, že budoucnost již neumožní knižní vydání obdobného českého díla a proto dáváme možnost listovat touto knihou alespoň v digitální podobě.

18.7.2005 Padesát let od vydání Havelkovy Geometrické optiky I.

Havelka: Geometrická
optika I. Letošní rok je četný na mnohá kulatá výročí. Také 50 let od vydání prvního dílu Geometrické optiky Prof. Dr. Bedřicha Havelky stojí za vzpomínku. A myslím, že nelze jen vzpomínat, protože tato kniha je stále ještě aktivně studována a využívána optickými konstruktéry, pracovníky optických podniků , studenty a dalšími specialisty na optiku. Je jen málo odborných knih, které se mohou pochlubit tak dlouhým aktivním užíváním. Také v případě Havelkovy knihy jsme výročí jejího vydání pozdravili zveřejněním digitální kopie knihy. Bohužel se nám nezachoval charakteristický černý přebal knihy, takže obrázek znázorňuje jen její holé desky.

13.4.2005 Padesát let od vydání prvního čísla časopisu Jemná mechanika a optika

obálka 1. čísla časopisu
JMO Při příležitosti padesátého výročí zahájení vydávání časopisu Jemná mechanika a optika uvádíme digitální kopii prvního čísla. Současně upozorňujeme, že na těchto stránkách můžete v rubrice časopis JMO získat informace o obsahu jednotlivých čísel. Obsahy starších čísel budou průběžně doplňovány. K dispozici je také vyhledávací systém, který umožňuje vybrat články zvolených autorů nebo články kde se v názvu vyskytuje určité slovo.

31.1.2005 Devadesátileté výročí Kučerovy Geometrické optiky

Kučera: Geometrická
optika Letos uplynulo 90 let od vydání jedinečné knihy Dr. Bohumila Kučery: Nástin geometrické optiky a základů fotometrie. Při této příležitosti zveřejňujeme digitální kopii knihy, kterou naleznete v sekci knihy. Jednotlivé dvojstrany knihy jsou uloženy ve formátu png. Vzhledem k velkému objemu dat knihy o 460 stranách jsme připravili i CD s daty (v png i jpg formátu) a programem, což vám umožní rychlejší listování knihou a zobrazení i ve vyšší kvalitě. Cena CD včetně DPH a poštovného je 200,-Kč. CD můžete objednat na naší adrese mailem. Pak obdržíte mail s žádostí o nové potvrzení vaší objednávky, aby nedošlo ke klamavé objednávce. Jestliže potvrzení provedete, obdržíte do čtyř dnů dobírkou CD s daňovým dokladem.


31.1.2005 Oficiální spuštění domeny opto.cz

Důvodem založení nové domény s optickou tematikou je snaha podpořit rozvoj české optiky a vytvořit na internetu místo, ze kterého by byl snadný přístup k informacím o výsledcích práce pracovníků, kteří optice a oborům jí blízkým věnují svůj čas. V České republice existuje řada specializovaných pracovišť, která se oboru optika věnují, a která prostřednictvím Internetu zveřejňují informace o své činnosti. Mezinárodní charakter oboru samozřejmě vyžaduje obracet se zejména k zahraničním partnerům. Tyto stránky se naopak budou soustřeďovat na domácí čtenáře, aby poukázaly na tradici u nás existující a podpořily zájem a hrdost začínajících studentů a pracovníků. Znalost domácího prostředím je základem ja pro dobrou mezinárodní spolupráci i potřebnou domácí a mezinárodní konkurenci.

Záměry vydavatelů jsou tedy rozsáhlé a jsou si vědomi, že je mohou alespoň z části naplnit jedině ve spolupráci s čtenáři těchto stránek. Proto budeme vděčni za veškerá upozornění, kritiku, komentáře a informace, které nám zašlete prostřednictvím mailu, nebo zveřejněním na fóru na těchto stránkách.


 

www.chlup.net
chlup@chlup.net