logo Pozvánky na schůzky, semináře, konference

Pozvánky na schůzky, semináře, konference

[domů] [časopis JMO] [ČSS sekce JMO] [ČKO-ICO] [SPIE/CS] [studium] [knihy] [konference] [software] [organizace] [forum] [tandem] [jmo]


Pozvánka na schůzi odborné sekce Jemná mechanika a optika - 24. září 2007

Členové sekce a všichni zájemci jsou zváni na schůzi výboru OS JMO ČSS.

Schůze výboru OS JMO ČSS se koná v pondělí dne 24. září 2007

v budově Akademie věd ČR, Národní třída 3, Praha 1, místnost 206.

Schůze bude zahájena v návaznosti na ukončení semináře APLIKOVANÁ OPTIKA A MIKROSKOPIE v 16.00 hod.

Program:

V Praze, dne 5. září 2007

Ing. Jiří Kršek

předseda odborné sekce JMO