logo

Optický software

[domů] [časopis JMO] [ČSS sekce JMO] [ČKO-ICO] [SPIE/CS] [studium] [knihy] [konference] [software] [organizace] [forum] [tandem] [jmo]


Podrobný přehled optického software je uveden na stránkách Optenso.

Software pro optickou konstrukci je v současné době značně rozsáhlý. Na tomto místě uvádíme odkazy na, podle našeho názoru, v současnosti nejvíce rozšířené systémy.

OSLO

Na těchto stránkách věnujeme pozornost software OSLO. Software OSLO jako jediný z uvedených systémů je schopen pracovat mimo jiné i pod operačním systémem Linux. Základní verze systému OSLO ve verzi EDU je k dispozici všem zájemcům zdarma a poskytuje tak značné možnosti pro výuku. OSLO je také vybaveno vlastním programovacím jazykem CCL, který je velmi blízký jazyku C, a který umožňuje podstatně rozšiřovat nabízené možnosti.

V následujících kapitolách uvedeme témata, která jsou určena pro studenty optiky, která ale mohou pomoci i dalším zájemcům o software OSLO. Tato témata nenahrazují manuály a učební texty, které dává k dispozici firma Lambda Research Corporation na svých stránkách, ale chce českým uživatelům pomoci v rychlejší orientaci.