logo Prof. MUDr. Mojmír Petráň, CSc. oceněn

Vysoké státní ocenění Prof. MUDr. Mojmíru Petráňovi, CSc.

[domů] [časopis JMO] [ČSS sekce JMO] [ČKO-ICO] [SPIE/CS] [studium] [knihy] [konference] [software] [organizace] [forum] [tandem] [jmo]


ing. Jiří Kršek, 1.11.2005

U příležitosti 87. výročí vzniku samostatného československého státu udělil president České republiky Václav Klaus státní vyznamenání - Medaili Za zásluhy o stát v oblasti vědy Prof. MUDr. Mojmíru Petráňovi, CSc., za vynález konfokálního mikroskopu s dvojitým řádkováním, President Václav Klaus
předává vyznamenáníní prof. Petráňovi kterým zásadním způsobem přispěl k pokroku vědy a techniky. Svou celoživotní aktivní badatelskou prací se zařadil mezi nejvýznamnější české vědce a vynálezce. Své bohaté zkušenosti předává ochotně a nezištně mladším spolupracovníkům, z nichž prvním byl a stále zůstává již po mnoho desetiletí Doc. MUDr. Milan Hadravský, CSc., který se také velmi zasloužil o konstrukci a realizaci prvního vzorku tohoto konfokálního mikroskopu.

Prof. Petráň se již od svého raného mládí zajímal o optiku a přístrojovou techniku, proto i stál u zrodu celostátní odborné sekce Jemné mechaniky a optiky při České strojnické společnosti ČSVTS, která dobrovolně sdružuje odborníky této profese a i přes svůj věk je stále velmi aktivně a obětavě činný v tomto občanském sdružení.

Prof. Petráň po absolutoriu Lékařské fakulty UK v Praze byl zaměstnán ve Fyziologickém ústavu ČSAV, kde se věnoval elektrofyziologii. V roce 1960 se habilitoval v lékařské fyzice na Lékařské fakultě UK v Plzni. Tématem jeho habilitační práce bylo hledání jiných než elektrických projevů nervového a svalového vzruchu. K tomu využil aparaturu zkonstruovanou ještě v ČSAV v Praze. V té době se také spolupodílel na vydání knihy Electrophysiological Methods in Biological Research, která ho proslavila ve světě. V roce 1989 byl zvolen čestným členem Royal Microscopical Society a v roce 1990 byl jmenován řádným profesorem pro obor biofyzika.

Prof. Petráňovi srdečně gratulujeme k udělení tohoto vysokého státního vyznamenání a také mu přejeme stálé zdraví a potěšení z jeho další badatelské činnosti.