logo Pozvanka na schuzku výboru optické sekce ČSS dne 6. září 2005

Pozvánky na schůzky, semináře, konference

[domů] [časopis JMO] [ČSS sekce JMO] [ČKO-ICO] [SPIE/CS] [studium] [knihy] [konference] [software] [organizace] [forum] [tandem] [jmo]


Pozvánka na schůzi Ústřední odborné sekce Jemná mechanika a optika dne 6. září 2005

Členové sekce a zájemci o členství jsou zváni na výjezdní zasedání rozšířeného výboru Ústřední odborné sekce Jemná mechanika a optika při České strojnické společnosti, které se koná

v úterý dne 6. září 2005 v 10:30 hod.

v zasedací místnosti Ústavu fyzikálního inženýrství Fakulty strojního inženýrství VUT Brno, Technická 2, budova A2, druhé podlaží, místnost 201.

( Veřejná doprava: od vlakového hlavního nádraží tramvaj č. 12 (Královo Pole, Červinkova) nebo č. 13 (Královo Pole, Technické museum), vystoupit jednu stanici za ulicí Skácelovou u bývalé TESLY, Brno a pěšky přes most nad dálničním přivaděčem k budově techniky, nebo vystoupit na zastávce Skácelova a dvě stanice autobusem č. 53 směr Palackého vrch ).

Program:

Součástí výjezdního zasedání je v odpoledních hodinách od 14:00 v posluchárně P1 poutavá přednáška "Jedna šance za život" prof. RNDr. Miloslava Druckmüllera,CSc. o cestě lodí Discovery doprostřed Pacifiku za hybridním zatměním Slunce 8. dubna 2005.

Členové výboru i jejich přátelé jsou na tuto zajímavou přednášku srdečně zváni!

V Praze, dne 20. července 2005

Ing. Jiří Kršek

předseda ÚOS JMO