logo Pozvánky na schůzky, semináře, konference

Pozvánky na schůzky, semináře, konference

[domů] [časopis JMO] [ČSS sekce JMO] [ČKO-ICO] [SPIE/CS] [studium] [knihy] [konference] [software] [organizace] [forum] [tandem] [jmo]


Pozvánka na schůzi odborné sekce Jemná mechanika a optika a optický seminář na 23. května 2006

Členové sekce a všichni zájemci jsou zváni na výjezdní zasedání odborné sekce Jemná mechanika a optika při České strojnické společnosti a doprovodný optický seminář.

Schůze a seminář se konají v úterý dne 23. května 2006

na Katedře optiky Univerzity Palackého v Olomouci, 17. listopadu 50.

Program schůze bude zahájen v 10:30 hod.:

Zahájení optického semináře ve 13:00 hod. v posluchárně č.1

Program optického semináře:

V Praze, dne 4. května 2006

Ing. Jiří Kršek

předseda odborné sekce JMO