logo Pozvánky na schůzky, semináře, konference

Pozvánky na schůzky, semináře, konference

[domů] [časopis JMO] [ČSS sekce JMO] [ČKO-ICO] [SPIE/CS] [studium] [knihy] [konference] [software] [organizace] [forum] [tandem] [jmo]


Zápis z výjezdního zasedání OS JMO konaného dne 23. května 2006 v Olomouci

Přítomni: Antoš, Císař, Chlup, Kršek, Lošťák, Melich, Mikš, Miler, Petráň, Schovánek

Omluveni: Zicha

Úvodem zasedání předseda odborné sekce JMO Ing. Jiří Kršek jménem výboru poblahopřál prof. MUDr. M. Petráňovi, CSc. k získání vysokého státního vyznamenání uděleného prezidentem republiky u příležitosti 87. výročí vzniku Československa.

V Brně dne 30. května 2006

Zapsal: Ing. Martin Antoš

Souhlasí: Ing. Jiří Kršek