logo Pozvánky na schůzky, semináře, konference

Pozvánky na schůzky, semináře, konference

[domů] [časopis JMO] [ČSS sekce JMO] [ČKO-ICO] [SPIE/CS] [studium] [knihy] [konference] [software] [organizace] [forum] [tandem] [jmo]


Pozvánka na schůzi odborné sekce Jemná mechanika a optika a optický seminář na 21. listopadu 2006

Členové sekce a všichni zájemci jsou zváni na schůzi odborné sekce Jemná mechanika a optika při České strojnické společnosti a doprovodný seminář.

Schůze a seminář se konají v úterý dne 21. listopadu 2006

v Centru technologických informací a vzdělávání Fakulty strojní ČVUT v Praze - Dejvicích, Technická 4, místnost F118. Cestu k místu naleznete na mapce nebo na ortomapce.

Schůze bude zahájena v 10.30 hod. s tímto programem:

Seminář bude zahájen ve 13.00 hod. v téže místnosti s tímto programem:

V Praze, dne 3. listopadu 2006

Ing. Jiří Kršek

předseda odborné sekce JMO