logo

Publikace projektu Tandem

Limit: 1-52

citace autor nazev odkaz www typ
[01] Z. Bouchal, R. Čelechovský, G. Swartzlander, Jr. Spatially Localized Vortex Structures, Monograph Localized Waves Edited by H. E. Hernández-Figueroa, M. Zamboni-Rached and E. Recami, J. Wiley & Sons, 2008, (ISBN: 978-0-470-10885-7)   1
[02] Z. Bouchal, R. Čelechovský Optimal spatial localization of orbital angular momentum in focused vortex light beams (připraveno k publikování)   2
[03] O. Brzobohatý, T. Čižmár, P. Zemánek High quality quasi-Bessel beam generated by round-tip axicon Opt. Express (submitted)   2
[04] R. Čelechovský, Z. Bouchal Optical implementation of the vortex information channel New J. Phys. 9, 1367 (2007)   2
[05] T. Čižmár, M. Šiler, P. Zemánek An optical nanotrap array movable over a milimetre range Applied Physics B 84 (2006) 197-203   2
[06] T. Čižmár, V. Kollárová, Z. Bouchal, P. Zemánek Sub-micron particle organization by self-imaging of non-diffracting beams New Journal of Physics 8, 43:1-21 (2006)   2
[07] T. Čižmár, V. Kollárová, X. Tsampoula, F. Gunn-Moore, W. Sibbett, Z. Bouchal, K. Dholakia Generation of multiple Bessel beams for a Biophotonic workstation Opt. Express (submitted)   2
[08] Z. Hradil, J. Reháček Likelihood and entropy for statistical inversion J. Phys., Conf. Series 36, 55-59 (2006)   2
[09] V. Kollárová, T. Medřík, R. Čelechovský, V. Chlup, Z. Bouchal, A. Pochylý, M. Kalman, and T. Kubina Optically adjustable light filaments generated by a compact laser convertor Opt. Express (submitted)   2
[10] G. Milne, K. Dholakia, D. McGloin, K. Volke-Sepúlveda, P. Zemánek Transverse particle dynamics in a Bessel beam Optics Express 15, 13972-13987, (2007)   2
[11] J. Řeháček, Z. Hradil, Z. Bouchal, M. Ježek Tomographic analysis of vortex information content J. Mod. Opt. 53, 689 (2006)   2
[12] M. Šerý, Z. Lošťák, M. Kalman, P. Jákl, P. Zemánek Kompaktní optická pinzeta JMO 51, č. 11-12, 316-319, (2006)   2
[13] P. Zemánek, P. Jákl, J. Ježek, M. Šerý, V. Karásek, T. Čižmár, M. Šiler Laboratoř optických mikromanipulačních technik ÚPT AV ČR JMO 51, č.1, 7-10 (2006)   2
[14] Z. Bouchal, V. Kollárová, P. Zemánek, T. Čižmár Orbital angular momentum of mixed vortex beams in 15th Czech-Polish-Slovak Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics, Proceedings of SPIE 6609, Bellingham, WA (2007)   3
[15] R. Čelechovský, Z. Bouchal Design and testing of the phase mask for transfer of information by vortex beams in 15th Czech-Polish-Slovak Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics, Proceedings of SPIE 6609, Bellingham, WA (2007)   3
[16] T. Čižmár, V. Kollárová, M. Šiler, P. Jákl, Z. Bouchal, V. Garcés-Chávez, K. Dholakia, P. Zemánek Non-diffracting beam synthesis used for optical trapping and delivery of sub-micron objects Proc. of SPIE Vol. 6195, 619507 1-7 (2006)   3
[17] V. Kollárová, T. Medřík, R. Čelechovský, O. Wilfert, Z. Kolka, Z. Bouchal Application of nondiffracting beams to wireless optical communications in Security and Defence Conference, Florence, Proceedings of SPIE 6736, 67361C (2007)   3
[18] M. Šerý, Z. Lošťák, M. Kalman, P. Jákl, P. Zemánek Compact laser tweezers Proceedings of SPIE 6609, 66090N:1-7, 2007, 15th Czech-Polish-Slovak Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics, Liberec(CZ), 11-15 Sep 2006   3
[19] M Šerý, A. Jonáš, Z. Lošťák, A. Pochylý, P. Zemánek Compact solution for implementation of various laser based techniques into optical microscope Nonlinear Microscopy and Optical Control, 19-20 Feb 2008, Muenster   3
[20] M. Šerý, A. Pochylý, Z. Lošťák, P. Zemánek Convenient light microscopy adapters for optical trapping, cutting and excitation in biological experiments 1St International Symposium Optical Tweezers in Life Sciences, 15 May 2008, Berlin, (poster)   3
[21] P. Zemánek, T. Čižmár, M. Šiler, V. Garcés-Chávez, K. Dholakia, V. Kollárová, Z. Bouchal How to use laser radiative and evanescent interference fields to control movement of the sub-micron objects Proceedings of SPIE 6609, 660902:1-14, 2007, 15th Czech-Polish-Slovak Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics, Liberec(CZ)   3
[22] P. Zemánek, T. Čižmár, M. Šiler Optical interference fields: an excellent tool kit to study Brownian dynamics Proceedings of SPIE 6609, 660902:1-14, 2007, 15th Czech-Polish-Slovak Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics, Liberec(CZ)   3
[23] Z. Bouchal Laserové svazky pro optické manipulace mikroseminář Tandem - Meopta 23.3.2005   3
[24] Z. Bouchal Prostorová modulace světla mikroseminář Tandem - KO PřF UP, 24.6.2005   3
[25] Z. Bouchal Experimenty nedifrakční a singulární optiky seminář - KO PřF UP, 23.5. 2006   4
[26] Z. Bouchal Optické systémy pro nastavení stopy laserového svazku mikroseminář Tandem - Meopta, 28.11.2006   4
[27] O. Brzobohatý, T. Čižmár, P. Zemánek High quality quasi-Bessel beam generated by oblate-tip axicon PIERS 2008, Hangzhou, (poster)   4
[28] R. Čelechovský, Z. Bouchal Optické manipulace s využitím prostorového modulátoru světla     4
[29] R. Čelechovský, Z. Bouchal Optical vortices in free space Comunications     4
[30] M. Kalman Miniaturizovaný anamorfotický systém se sférickým kolimačním objektivem mikroseminář Tandem - ÚPT Brno 3.11.2005   4
[31] M. Kalman Optické soustavy pro úpravy svazků a využití difrakčních elementů I mikroseminář Tandem - KO PřF UP, 26.6.2006   4
[32] M. Kalman, V. Chlup, Z. Lošťák Optické soustavy pro úpravy svazků a využití difrakčních elementů II mikroseminář Tandem - KO PřF UP, 26.6.2006   4
[33] V. Kollárová Úprava svazku diodového laseru mikroseminář Tandem - KO PřF UP, 24.6.2005   4
[34] V. Kollárová Rozměrový návrh optického systému pro symetrizaci laserové diody Sony mikroseminář Tandem - ÚPT Brno 3.11.2005   4
[35] V. Kollárová Návrh optického systému pro příčné nastavení stopy laserového svazku mikroseminář Tandem - Meopta, 28.11.2006   4
[36] Z. Bouchal, V. Kollárová, P. Zemánek, T. Čižmár Orbital angular momentum of mixed vortex beams Liberec 12.9.2007   4
[37] Z. Lošťák, V. Chlup Hranolové systémy mikroseminář Tandem - KO PřF UP, 24.6.2005   4
[38] M. Šerý Laboratorní vzorky optické pinzety a jejich vlastnosti mikroseminář Tandem - ÚPT Brno 3.11.2005   4
[39] M. Šerý Shrnutí vlastností kompaktní optické pinzety, alternativní uspořádán mikroseminář Tandem - Meopta, 28.11.2006   4
[40] M. Vraštil Měření vybraných parametrů Protokol o zkouškách - Meopta, 29.6.2007   4
[41] J. Wagner Konstrukční řešení experimentálního zařízení pro manipulaci s mikroobjekty Protokol o zkouškách - KO PřF UP, 26.6.2006   4
[42] J. Wagner Konstrukce proměnného klínu Protokol o zkouškách - Meopta, 28.11.2006   4
[43] P. Zemánek Vlastnosti optické pasti vytvořené minipinzetou Protokol o zkouškách - KO PřF UP, 26.6.2006   4
[47] Z. Bouchal Zpráva k demonstrační jednotce generátor nedifrakčních svazků Zprávy - KO PřF UP, červenec 2008   5
[48] Z. Bouchal Zpráva k demonstrační jednotce světelná pinzeta s modulátorem světla Zprávy - KO PřF UP, červenec 2008   5
[57] Z. Doležel Teoretické a experimentální posouzení energetické účinnosti prostorových modulátorů světla Diplomová práce - UP Olomouc, 2007   5
[58] F. Chlup Metody pro ovládání amplitudových a fázových modulátorů světla Diplomová práce - UP Olomouc, 2007   5
[60] Z. Bouchal, Z. Lošťák, P. Zemánek Roční zpráva o řešení projektu za rok 2005 Zpráva - leden 2006   7
[61] Z. Bouchal, Z. Lošťák, P. Zemánek Roční zpráva o řešení projektu za rok 2006 Zpráva - leden 2007   7
[62] Z. Bouchal, Z. Lošťák, P. Zemánek Roční zpráva o řešení projektu za rok 2007 Zpráva - leden 2008   7
[63] Z. Bouchal, Z. Lošťák, P. Zemánek Roční zpráva o řešení projektu za rok 2008 Zpráva - červenec 2008   7
[64] Z. Bouchal, Z. Lošťák, P. Zemánek Závěrečná zpráva o řešení projektu Zpráva - červenec 2008   7